02 maja 2015

Szkolenie "Bezpieczny uczeń"

W ramach kilkuletniej współpracy zarówno przy szkoleniach jak i pokazach z pierwszej pomocy firma Safety Service w dniach 22.04 i 29.04 przeprowadziła cykl prelekcji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Katowicach. Zgodnie z harmonogramem pierwsza część obejmowała tematykę związaną z bezpiecznym zachowaniem nad wodą, druga natomiast podstawy udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Sposób prowadzenia został dostosowany do umiejętności i możliwości dzieci.

Projekt i realizacja SPECTRUM MARKETING | Wszystkie prawa zastrzeżone | 2024

WYJAZDOWA POMOC MEDYCZNA SAFETY SERVICE

 

SAFETY SERVICE RAFAŁ ZAISZ
NIP: 9542680148  |  REGON: 360345088